background

Rodinné týmy

U kategorie rodinné týmy jsme nepatně upravili věkovou hranici. Podmínkou je, že členem týmu bude dítě do 12 let a to včetně. Rozhoduje ročník narození. V přihláškách je nastaven maximálně ročník 2005. Původně muselo být dítě mladší 12 let.